""The César Egido Serrano Foundation was created to propose that the word be the tool of coexistence between cultures and religions and against all violence."

קרן ססר אחידו סראנו מכריזה בזאת על פתיחת המהדורה ה-4 של תחרות הסיפור הקצרצר הבינלאומית על שם "קרן ססר אחידו סראנו"

Comparte esta publicación

קרן סֶסָר אֵחידוֹ סֵראנוֹ מכריזה בזאת על פתיחת המהדורה ה-4 של תחרות הסיפור הקצרצר הבינלאומית על שם "קרן ססר אחידו סראנו", אשר יוצאת לדרך תחת הכותרת: "מנדלה: מילים והסכמה".

  • סכום הפרס הראשון – 20,000 דולר לסיפור המנצח – הוא הגבוה ביותר בעולם למילה. בנוסף יוענקו 3 פרסי תנחומים בסך 2,000 דולר לסיפור המנצח בכל אחת מהשפות המשתתפת בתחרות אשר לא זכו בפרס הראשון.
  • במהדורה ה-3 של תחרות זו הוגשו מועמדויות של 22,571 יצירות מ-119 מדינות.
  • חוץ מספרדית, יתקבלו לתחרות גם סיפורים באנגלית, ערבית ועברית.

קרן סֶסָר אֵחידוֹ סֵראנוֹ מכריזה בזאת על פתיחת המהדורה ה-4 של תחרות הסיפור הקצרצר הבינלאומית על שם "קרן ססר אחידו סראנו", אשר יוצאת לדרך תחת הכותרת: "מנדלה: מילים והסכמה".

תחרות זו מהווה חלק מהפעילויות אותן מובילה הקרן על מנת להשיג את יעדיה, שאחד מהם הוא להעלות על נס את כוחן של המילים כאמצעי המקרב בין העמים. לא לשווא בחרו במוזיאון המילה לייצג את הקו המנחה שלהם באמצעות הסיסמה "המילה היא הקשר של האנושות". ערכן הכפול של המילים – כגורם מקשר וכשפה – הינו חלק מהמורשת התרבותית של כלל בני האדם.

בדומה למהדורה הקודמת, גם במהדורה הנוכחית יתקבלו סיפורים בספרדית, באנגלית, בערבית ובעברית. באמצעות שפות אלו יינתן ביטוי לרגש הדתי של כל אחת משלוש הדתות המונותיאיסטיות הקיימות בעולם. ההערכה היא שכמות המשתתפים במהדורה הנוכחית תעלה על כמות המשתתפים במהדורה הקודמת, שעמדה על 22,571 יוצרים מ-119 מדינות.