""The César Egido Serrano Foundation was created to propose that the word be the tool of coexistence between cultures and religions and against all violence."

119 מדינות השתתפו בתחרות הבינלאומית של מוזאון המילים והוגשו 22,571 סיפורים קצרצרים

Comparte esta publicación

ספר השיאים של גינס בודק את האפשרות לכלול את קרן סזר אגידו סרנו ומוזאון המילה יוצרי תחרות הסיפורים הקצרצרים בספרם.

בתחרות השלישית של מוזאון המילה במימון קרן סזר אגידו סרנו מתחרים 22,571 סיפורים מ 119 מדינות על הפרס הראשון.

paisesconnnumeroderelatos Jan2013

 

ספר השיאים של גינס בודק את האפשרות לכלול את קרן סזר אגידו סרנו ומוזאון המילה יוצרי תחרות הסיפורים הקצרצרים בספרם.

בתחרות השלישית של מוזאון המילה במימון קרן סזר אגידו סרנו מתחרים 22,571 סיפורים מ 119 מדינות על הפרס הראשון.

הסיפורים בתחרות הוגשו בספרדית, אנגלית, ערבית ועברית. הנושא של הסיפורים השנה היה "מילים וחופש", בהתאמה לפילוסופיה וליעדים של קרן סזר אגידו סרנו שהיא השימוש במילים ככלי לחיבור בין תרבויות, דתות והשימוש במילים למיגור האלימות.

מנצח התחרות יזכה בסכום של 20,000$. לזוכים בכל אחת מהשפות (ספרדית, אנגלית, ערבית ועברית) שלא זכו בפרס הראשון יוענק פרס של 2,000$. שלושה פרסים יוענקו למקום השני לזוכים שהם לא מאותה מדינה כמו זוכה המקום הראשון. צוות השופטים מורכב מיותר מ 20 פרופסורים ומורים, מומחים בשפות השונות שיבחרו את 600 המתמודדים שיעלו לשלב הבא. מתוך ה 600 שיבחרו, צוות שופטים בינלאומי יבחר את הזוכה הראשי בתחרות ואת שלושת הזוכים שהגיעו ראשונים בכל אחת משלושת השפות האחרות.

למידע נוסף נא לפנות לאתר האינטרנט של הקרן או לעמודים ברשת החברתית.